ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ

ՀՈՐԻԶՈՆ

ԵՐԿ-ՇԲԹ՝ 10:00, 15:00, 18:00 ԵՎ 22.00