ԺԱՌԱՆԳՆԵՐ-ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

ԺԱՌԱՆԳՆԵՐ-ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

ԴԻՏԵԼ ԱՌՑԱՆՑ
Ժառանգներ: Հատուցում՝ խոսք և երաժշտություն՝ Գիսանե Պալյանի