20.05.2019-Սնվում ենք առողջ. մրգի, բանջարեղենի օր դպրոցում