19.11.2018-Լյարդի ախտահարումները էնդոկրին խանգարումների ժամանակ՝ Ճարպային հեպատոզ