19.03.2019-Առիթմիաները և սննդակարգը. մրգային աղցան