18.05.2020-Ճարպակալություն և բարձր ինսուլինի առկայություն