12.06.2019-Լյարդի ախտահարումները էնդոկրին խանգարումների ժամանակ