30.07.2019-Կառավարության որոշմամբ մի շարք թանկարժեք բուժծառայությունների անվճար տրամադրում