25.11.2019-Դաշտանային ցիկլի խանգարում

24.12.2019

ԲՈՒԺ ԻՆՖՈ

24.12.2019
26.11.2019-Ակնե

ԲՈՒԺ ԻՆՖՈ

26.11.2019-Ակնե
18.11.2019

ԲՈՒԺ ԻՆՖՈ

18.11.2019
13.11.2019

ԲՈՒԺ ԻՆՖՈ

13.11.2019
12.11.2019-Պսորիազ

ԲՈՒԺ ԻՆՖՈ

12.11.2019-Պսորիազ