25.09.2018-Միկրոէլեմենտները արյան շիճուկում և ամբողջական արյան մեջ