24.12.2018-Մակերիկամների կեղևի քրոնիկական անբավարարություն