18.09.2018-Հակամարմիններ էխինոկոկի հակածնի նկատմամբ