06.11.2018-Կրոնի հիվանդության և ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտի ախտորոշում