05.03.2018-Գլյուկոզատոլերանտային թեստ՝ C-պեպտիդի որոշմամբ

18.11.2019

ԲՈՒԺ ԻՆՖՈ

18.11.2019
13.11.2019

ԲՈՒԺ ԻՆՖՈ

13.11.2019