22.10.2019-Պասսիվ ծխելու ազդեցությունը երեխայի առողջության վրա