12.03.2019-Դեռահասների հոգեբանական առանձնահատկությունները