02.09.2019-Պասիվ ծխելու ազդեցությունը երեխայի առողջության վրա