Final result show

Gala Show 8

X FACTOR 4

Gala Show 8
Gala Show 7

X FACTOR 4

Gala Show 7
Gala Show 6

X FACTOR 4

Gala Show 6
Gala Show 5

X FACTOR 4

Gala Show 5
Gala Show 4

X FACTOR 4

Gala Show 4
Gala Show 3

X FACTOR 4

Gala Show 3
Gala Show 2

X FACTOR 4

Gala Show 2
Gala Show 1

X FACTOR 4

Gala Show 1